ஹைக்கூ

முத்துவேல்

போதி மரத்தில் இலையுதிர்காலம் .
கல்லூரி நாட்களின்
கடைசி நாள் ..muthuvel_a2000@yahoo.co.in