ஹைக்கூ

முத்துவேல்

எட்டி உதைப்பது அவள் குணம்,
ஆனால், எனக்கில்லை அவள் மேல் சினம்,
என் ஒரு வயது மகள் ..


 

muthuvel_a2000@yahoo.co.in