ஹைக்கூ

முத்துவேல்

என்னை தொட்டால்,
மண்ணில் புதைவாய் ,
சிகரட்டு ...

மறு பிறவி அடைந்தது ,
அவள் பறித்த ரோஜா ,
அவள் கூந்தலில் ...

விடை தெரியாத ,
குறுக்கு எழுத்து போட்டி,
ஜாதகம் .....

 

muthuvel_a2000@yahoo.co.in