காதல்கள்

நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா

எப்போதும் எனக்குள்ளே
ஏதேனும் ஒரு காதல்
தப்பாமல் பிறப்பதினால்
தயங்காமல் எழுதுகிறேன்! 

பருவத்தின் சாரலிலே
பரிதவித்த நாட்கள் முதல்
சருமத்தில் தேமலென
சருகான காதல்கள்! 

பார்த்த சினிமாவும்
படித்தறிந்த சஞ்சிகையும்
போதித்ததெல்லாமே
பொய்க்கதை காதல்கள்!

பள்ளி நாட்களிலே
பக்கத்தில் பெண்ணிருந்தால்
படபடத்து உடல் வேர்த்து
பயமுறுத்தும் காதல்கள்!

கல்லூரி நுழைந்தவுடன்
காலரை தூக்கிவிட்டு
கன்னியரை சுற்றிவந்து
கனாக்கண்ட காதல்கள்

மார்கழி பனிப்பூவில்
மாருரசும் குளிர்காற்றில்
வரப்புகளில் வலம்வந்த
வாடாத காதல்கள்!

கிராமத்து குளக்கரையில்
கிளைதாழ்ந்த வேப்ப மரம்
தணியாத மொழிக்காதல்
தமிழ்க்காதல் பிறந்த இடம்

மழைச்சாரல் முற்றத்தில்
மணக்கின்ற காபியுடன்
கம்பன்தமிழ் சுவைத்ததுண்டு
காதலித்து வேர்த்ததுண்டு!

அஞ்சுகின்ற வஞ்சிமுகம்
அடிவான தொலைதிரையில்
அந்திவரை காத்திருந்து
அடிமையென நின்றதுண்டு!

மாலையிட்ட தேதிமுதல்
மனையாளை காதலித்து
வாழ்வுற்றேன் வளங்கண்டேன்
வானொத்த காதலுக்கு!

வாழ்க்கையைக் காதலித்தேன்
வளத்தை உணர்ந்ததினால்
தாழ்ப்பாளைப் போட்டுவிட்டேன்
தடம்புரளும் காதலுக்கு!
 

nakrishna@live.fr