ஹைக்கூ கவிதைகள்

.முத்துவேல

உறவுகளை இழந்து  ,
உடைமைகள் கிடைத்து  ,
வெளிநாட்டில் வேலை செய்பவன் ..........


உறவுகளை இழந்து,
உடைமைகளை  இழந்து,
இலங்கைத்தமிழன் ...........

உயிரையும் இழந்து,
உறவுகளையும் இழந்து ,
ராணுவ வீரன் ....

உயிர் கிடைத்து ,
உறவுகளை இழந்து ,
அனாதை குழந்தைகள் .......

உடைகளை துறந்து,
உயிர் மட்டும்  பிழைத்து  ,
விலைமாதர்கள் ...

உயிரை  எடுத்து  ,
உடைமைகளை பிடுங்கி ,
தேச விரோதிகள் ...

உண்மையை துறந்து ,
உடமைகளை பிடுங்கி ,
அரசியல்வாதிகள் ...


உணவு கிடைத்து ,
உண்ணமுடியாமல் ,
வேலை இல்லா பட்டதாரி .....
 

muthuvel_a2000@yahoo.co.in