ஹைக்கூ

முனைவென்றி நா. சுரேஷ்குமார்

நீர்சொட்டும் குழாய்
தலையாட்டும் வாளி

உயிர்கசியும்
இசை

 

munaivendri.naa.sureshkumar@gmail.com