ஹைக்கூ

ஹைக்கூ கவிஞர் இரா.இரவி

குளத்தில் கல்
குதுகலத்தில் சிறுவன்
உடைந்தது நிலா.