ஹைக்கூ கவிதைகள்

விக்னா பாக்கியநாதன்

பட்டாசுச் சத்தம் தொடர்கிறதே
நித்தம் கைப்பொங்கலா?
துயிலெழுந்த சிறுவன் மனதிலே

மருத்துவப் படிப்புக்கு
உடல்கள் தேவையயா?
ஓடிவா! தமிழீழத்துக்கு