துளிப்பா தூறல்கள்

கவிமுத்து
 

நிலவு மகள்
குளித்த நீரோ?
இரவெல்லாம் மழை!

கப்பலே கவிழ்ந்தாலும்
கவலை இல்லை குழந்தைக்கு !
மழை நீர்.

குளத்து நீரின் அறிவிப்பு
குறு
வட்ட அலையாக
சிறு
கல் தற்கொலை !

நிலவின்
முத்தமோ
?
புல்லின்
மேல் பனித்துளி!

நிலவுக்கும்
திருஷ்டி பொட்டு!
நெற்றிப்பொட்டு .

கொட்டும் பனியிலும்
வியர்வை வந்ததோ ?
புல்லின் மேல் நீர்த்துளி.

முதுகெலும்பை உடைத்து விட்டு
முகத்துக்கு சாயப்பூச்சு!
விவசாயம் .

அழகாக பேசினேன்
யாரிடமும்
சொல்ல முடியவில்லை!
ஊமையின் கனவு.

விரதம் இருந்து வேண்டினாலும்
விடையில்லை எனக்கு?
மௌனமாய் இறைவனும்!

உடைந்த
வளையல் துண்டு !
வளர்பிறை