புரட்சிக்கவிஞர்
(ஏப்ரல் 29 பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பிறந்த தினம்)

கவிஞர் இரா .இரவிபுதுவையின் புதுமை 
பகுத்தறிவின்
செழுமை 
புரட்சிக்கவிஞர்
!

குடும்பவிளக்கு ஏற்றிய 
கவிதைச்
சுடர் 
புரட்சிக்கவிஞர்
 !

அன்றே உரைத்தவர் 
அளவான
குடும்பம் 
புரட்சிக்
கவிஞர்  !

பெரியாரின் போர் முரசு 
பார்
போற்றும் பா அரசு 
புரட்சிக்
கவிஞர்  !

தமிழை நேசித்தவர் 
தன்னுயிருக்கும்
மேலாக 
புரட்சிக்
கவிஞர்  !

மகாகவி பாரதியை மதித்தவர் 
மட்டற்ற
கவிகளை வடித்தவர் 
புரட்சிக்
கவிஞர்  !

சங்கநாதம் முழங்கியவர் 
சங்கத்தமிழ்
வளர்த்தவர் 
புரட்சிக்
கவிஞர்  !

கனக சுப்பு ரத்தினம் 
கவிதைகள்
யாவும் ரத்தினம் 
புரட்சிக்
கவிஞர்  !

சூழ்ச்சிகள் கழித்து 
எழுச்சிகள்
விதைத்தவர் 
புரட்சிக்
கவிஞர்  !

அஞ்சாத சிங்கம் 
பாடல்கள்
தங்கம் 
புரட்சிக்
கவிஞர்  !