அடியோடு புகை ஒழிப்போம் !

எம்.ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண்

ண்டி இழுப்பாரும் வயல்வேலை செய்வாரும்
வாயிலே சுருட்டுவைத்து வகைவகையாய் புகைவிடுவார்
சண்டித்தனம் செய்வாரும் சமையல்வேலை செய்வாரும்
சளைக்காமல் சுருட்டதனை தம்பாட்டில் சுவைத்துநிற்பர் !

வங்கிகளைப் பார்த்தாலும் வைத்தியரைப் பார்த்தாலும்
அங்குமே சுருட்டுவகை அமோகமாய் இடம்பிடிக்கும்
தங்கிநிற்போம் எனவெண்ணி தனியாக மரமொதிங்கின்
அங்கிருந்து பலபேரும் அமர்ந்திருந்து புகைத்துநிற்பர் !

பாக்கிலும் புகைத்துநிற்பர் பஸ்ராப்பிலும் புகைத்துநிற்பர்
போக்குவரத்தில் எல்லாம் புகைவிட்டே கொன்றொழிப்பர்
நீக்கமற புகைப்பதிலே நீள்சுகத்தைக் கண்டதனால்
பார்க்குமிடம் எல்லாம் பயமின்றிப் புகைத்துநிற்பர் !

பேருந்தில் எறியதும் பெரும்சிரிப்பை தந்தபடி
பெரியதொரு பைக்கற்றை பிரித்துமே எடுத்திடுவார்
வெள்ளையாய் தலைநீட்டும் வெண்சுருட்டை அணைத்தெடுத்து
விதம்விதமாய் வாயில்வைத்து விட்டிடுவார் புகையனைத்தும் !

ஊதிவிடும் புகையனைத்தும் உட்கார்ந்து இருப்போரின்
மூக்காலே உட்புகுந்து மூச்சுக்குழல் வரைசெல்லும்
உட்புகுந்த புகையாலே உபாதைகொண்டு நிற்போரை
ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடி உறிஞ்சிநிற்பார் புகைவிட்டோர் !

பணிமனைக்குச் சென்றாலும் பலபேரும் புகைத்துநிற்பார்
பணிபார்க்க வருவோர்கள் தலைசுற்றி அங்குநிற்பார்
துணிவாக எடுத்துரைக்க யாருமே வரமாட்டார்
துணிவாகப் புகைவிடுவோர் பணிமனையை நிரப்பிடுவார் !

புகைகக்கும் வண்டியிப்போது போயுமே நாளாச்சு
புகைவிடுவோர் கூட்டத்தால் வண்டியிப்போ புகையாச்சு
ஏறிவிடும் கூட்டமதை எவருமே பார்ப்பதில்லை
தாறுமாறாய்ப் புகைவிட்டு தத்தளிக்கச் செய்துநிற்பார் !

படித்தவரின் கைகளிலும் பாமரரின் கைகளிலும்
அடுக்கடுக்காய் சுருட்டுவகை அமர்ந்துமே இருக்கிறது
நடிக்கின்றார் கைகளிலும் படம்பிடிக்கின்றார் கைகளிலும்
நாகரிகச் சுருட்டுவகை நளினமுடன் அமர்கிறது !

காலமாலை பார்க்காமல் கணக்கின்றி புகைபிடிக்கும்
காளையரின் மத்தியிலே கன்னியரும் சேர்ந்துகொண்டார்
நாலுவேளை குடிப்பதற்கு கஞ்சியின்றி இருப்பாரும்
நரகமாம் சுருட்டதனை நாளுமே குடித்துநிற்பார் !

பாடசாலை செல்வோரும் படிப்பிக்கும் ஆசானும்
பாங்காக சுருட்டையெலாம் பைகளிலே வைக்கின்றார்
கிடைக்கின்ற நேரமெலாம் எடுத்ததனை கையில்வைத்து
துடுக்கெனவே வாயில்வைத்துத் துள்ளுநடை போடுகிறார் !

மங்கலமாம் நிகழ்ச்சிகளில் வந்திருக்கும் பலபேர்கள்
வாயிலே சுருட்டைவைத்து வட்டமாய்ப் புகைவிடுவார்
அங்கிருக்கும் குழந்தைகளை அன்பான தாய்மாரை
வந்திருக்கும் யாரையுமே மனத்திலவர் கொள்வதில்லை !

நோயிலே தாய்படுத்து நூறுமுறை இருமிநிற்பார்
பாயிலே தாயோடு பால்குடித்து தூங்கும்பிள்ளை
யாரையுமே பொருட்டெனவே தன்மனதில் நினையாது
வாயிலே சுருட்டோடு வலம்வருவார் அவ்வீட்டார். !

இருமுகின்ற நோயாளி இருதயத்தை சோதிக்கும்
எங்களது வைத்தியரும் இருமலுடன் சோதிப்பார்
சோதித்த பின்னாலே துண்டெடுத்து மருந்தெழுதி
சுவைத்திடுவார் சுருட்டதனை சுருண்டுநிற்பான் நோயாளி !

நம்வாயில் சுருட்டிருப்பின் நாகரிகம் எனநினைப்பார்
நலன்கெட்டுப் போகையிலே நாகரிகம் என்னசெய்யும்
நலன்வருமே எனவெண்ணி நாம்செய்யும் வேலையெலாம்
நாளடைவில் நம்சுகத்தை நசுக்கியே விட்டுவிடும். !

பலபோதைச் சரக்குகளை பதப்படுத்தி கலந்தெடுத்து
பற்பல உத்திகொண்டு பாங்காக உட்செலுத்தி
விதம்விதமாய் சுருட்டையெல்லாம் விளம்பரத்தின் ஊடாக
விற்கின்றார் சந்தைகளில் விறுவிறுப்பு வெளிப்படவே !

அதைவாங்கிக் குடிப்பவர்கள் அடிமை நிலைக்காளாகி
வதைபட்டு வதைபட்டு வாழ்க்கையினை இழக்கின்றார்
இதையாரும் உணராமல் இன்னுமே வாங்கிவாங்கி
சிதையிலே போகும்படி சீரழந்தே நிற்கின்றார் !

காலையிலை சுருட்டடித்தால் களைப்பெல்லாம் நீங்குமென்றும்
வேலையிலே புகைவிட்டால் விறுவிறுப்பாய் இருக்குமென்றும்
நாளதுமே எண்ணியெண்ணி நன்றாகப் புகைத்துவிடின்
நாளாக நாளாக நம்முடம்பு படுத்துவிடும் !

புகைபிடிக்கும் யாவருக்கும் பலநோய்கள் வருமென்று
பொழுதெல்லாம் பிரசாரம் நடக்குதிப்போ நாடெல்லாம்
புகைபிடித்தால் கேடென்னும் விளம்பரத்தை ஒட்டுபவர்
புகைபிடித்தே ஒட்டுவதால் போதனையால் என்ன பலன் !

குடியோடு புகையும்சேர்ந்து குடிகளை அழிக்குதென்று
குடிகளே உணரும்போதே குடியோடு புகையும்போகும்
துணிவுடன் எழுந்துவாரீர் தூயதைச் சமைப்போம்நாங்கள்
அணியென ஒன்றுசேர்ந்து அகற்றுவோம் புகைத்தல்தன்னை !

குடியோடு புகைசேர்ந்து குடியனைத்தும் குலைக்கிறது
அடியோடு அதையொழித்து ஆனந்தம் பெற்றுநிற்போம்
படுகுழியில் வீழ்த்துகின்ற பாதைகளைக் களைந்தெறிந்தால்
விடிவெள்ளி எம்வாழ்வில் விரைவெனவே தோன்றிவிடும் !


 

 

உங்கள் கருத்து மற்றும் படைப்புக்களை
 
editor@tamilauthors.com  என்ற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்