அப்பாவின் அறிவு

அனிதா சிவா
உனக்கு ஒன்னுமே தெரியலப்பா எனும்
குழந்தையிடம் பெருமிதம் கொள்கிறது
அப்பாவின் அறிவு

       

 

உங்கள் கருத்து மற்றும் படைப்புக்களை
 
editor@tamilauthors.com  என்ற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்