ஹைக்கூ கவிதை

கவிஞர்.இரா.இரவி


மலர் சூட
மலருக்கு தடை
விதவை


eraeravik@gmail.com