என்னவளே

கவிஞர்.இரா.இரவி

சைவம் என்றாயே
பிறகு ஏன்?
விழிகளில்மீன்களை
வைத்து இருக்கிறாய்?


eraeravik@gmail.com