ஹைக்கூ

காயத்ரி
மகாதேவன்

அடர்ந்த காடு
பாதங்கள் உரசுகையில்
இலையின் சத்தம் .
 
vishnukumarrm@gmail.com