ஹைக்கூ

காயத்ரி மகாதேவன்

வெளிச்சமில்லா வானம்
கரைதாண்டி விழுகிறது
கிளிஞ்சல்களாய் சிப்பிகள்.


vishnukumarrm@gmail.com