சிறுகதைகள்
1.கொத்தடிமைகள்
2.ராஜதந்திரிகள்
3.ஹைபவர் கமிட்டி
4.சுயமரியாதைக்கும் ஒரு விலை
5.ஒரு நட்சத்திரத்தின் தோல்வி!
6.வசதியாக ஒரு வேலை
7.கடைசியாக ஒரு வழிகாட்டி
8.ஞானச் செருக்கு
9.கூபே
10.கடைசியாக ஓர் ஆண்பிள்ளை
11.புகழ்த்துறவு
12.ஒரு வெறுப்பின் மறுபுறம்
13.பின்னக் கணக்கில் தகராறு