மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதைகள்                                                                    www.tamilauthors.com      
.முத்துலிங்கத்தின் படைப்புக்கள்                                     
அறிஞர் அண்ணாவின் படைப்புக்கள்                                    
நா.பார்த்தசாரதியின் படைப்புக்கள்                                              
புதுமைப்பித்தனின் படைப்புக்கள்
நாவல்கள்