அமரர்எஸ்.பொ. ஞாபகார்த்தஅனைத்துலககுறுநாவல்போட்டி 2016

வுஸ்திரேலியாவில் இருந்து செயற்படும் அக்கினிக்குஞ்சு இணையத்தளத்தினால் மறைந்த மாபெரும் எழுத்தாளரும், அக்கினிக்குஞ்சு இணையத்தளத்தின் பிரதம இலக்கிய ஆலோசகராக இருந்த வருமான எஸ்.பொ. அவர்களின் இரண்டாவது நினைவினையொட்டி அனைத்துலகரீதியாக குறுநாவல் போட்டியொன்று நடாத்தப்படஉள்ளது.

போட்டிகள்பற்றியபொதுவிதிகள்:

1.உலகெங்கும் வாழும் தமிழ்பேசும், எழுதும் எவரும் இப்போட்டியில் பங்குபற்றலாம்.

2. ஒருவர் ஒரேயொரு குறுநாவலை மட்டுமே அனுப்பிவைக்க முடியும்.

3.குறுநாவல் யுனிகோட் (Unicode) எழுத்துருவில் - மின்னஞ்சல் இணைப்பாக Microsoft Word வடிவத்தில் அனுப்பப்படல் வேண்டும். மின்னஞ்சலின் subject இல் ’எஸ்.பொநினைவுக் குறுநாவல்போட்டி- 2016’ எனக்குறிப்பிட்டு, அஞ்சலின் உட்பகுதியில் குறுநாவலின் தலைப்பு, போட்டியாளரின் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி இலக்கம் தரப்படல் வேண்டும். போட்டியாளரின் புகைப்படம், மற்றும் சிறுகுறிப்பு இணைத்தல் வேண்டும்.

4.போட்டியாளரின் சொந்தப்படைப்பாக இருத்தல்வேண்டும். அனுப்பப்படும் குறுநாவல் ஏற்கனவே வேறுபோட்டிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவோ, பிரசுரிக்கப்பட்டதாகவோ அல்லது வெளியிடப்பட்டதாகவோ இருத்தல்கூடாது.

5.போட்டிக்குஅனுப்பப்படும் குறுநாவல்களை இணையத்தளங்களில் பிரசுரிக்கவும், நூலாகவெளியிடவும் அக்கினிக்குஞ்சு நிர்வாகத்தினருக்கு உரித்துண்டு.

6.குறுநாவல் 4,000 வார்த்தைகளுக்குக் குறையாமலும் 8,000 வார்த்தைகளுக்குக் கூடாமலும் அமைதல் வேண்டும்.

7. அக்கினிக்குஞ்சு நடுவர் குழுவின் தீர்ப்பே இறுதியானது.
 

இப்போட்டிகளுக்கானபரிசுவிபரங்கள்பின்வருமாறு:

முதலாம்பரிசு
- 400அவுஸ்திரேலியவெள்ளிகள்
இரண்டாம்பரிசு-
350அவுஸ்திரேலியவெள்ளிகள்
மூன்றாம்பரிசு
- 250அவுஸ்திரேலியவெள்ளிகள்
சிறப்புப் பரிசு - தேர்வு பெறும் ஐந்து படைப்புகள் ஒவ்வொன்றிற்கும்
150 அவுஸ்திரேலியவெள்ளிகள்.

முடிவுத்திகதி:
30.09.2016
இத்திகதிக்கு முன்னர் கிடைக்கக்கூடியதாக ஆக்கங்கள் அனுப்பிவைக்கப்பட வேண்டும்.

போட்டிமுடிவுகள்
2016 கார்த்திகைமாதம் அக்கினிக்குஞ்சு இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்படும்.

அனுப்பவேண்டியமின்னஞ்சல்முகவரி:-
real24news@hotmail.com

மேலதிகவிபரங்களுக்கு:
www.akkinikkunchu.com இணையத்தினைப்பார்க்கவும்.