எழுத்தாளர் மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டத்தின் 'முத்துமீரான்' விருதினை 'பன்முகம்' நூலுக்காக பெற்றுக்கொள்கிறார்.